Veteranisering

Veteranisering är en typ av trädvårdsåtgärd för att gynna den biologiska mångfalden. 

Konceptet går ut på att man skadar trädet på ett sådant sätt att det skapar en viss typ av habitat för en specifik individ t.ex man ringbarkar en topp på ett träd för att en viss typ av insekt har det behovet.

Vi har sedan 2018 jobbat i ett projekt med länsstyrelsen för att gynna den biologiska mångfalden. 

Detta projekt heter Life bridging the gap. Ni kan läsa mer om det här https://lifebridgingthegap.se/

Vi utför ju självklart specifika veteranisering åtgärd för både privatperson som förvaltning. Ett bra sett är att istället för att fälla ett träd låta det veteraniseras.

Vi kan t.ex göra: 

 • Högstubbar 
 • Fågelholkar 
 • Blixtnedslag 
 • Avbrutna grenar
 • Ringbarkningar 

Naturvård
Vi utför olika former av naturvård. Oftas så kan det vara en naturmark, naturreservat eller en tätortsnära skog. Där man inte har ett produktivt syfte med skogsbruket. I vissa fall finns det rekreationsområden som ställer speciella krav så som många besökare praktisk förvaltning osv. 

Vi kan hjälpa till med bland annat: 

 • Skötselplan 
 • Faunadepåer 
 • Skapande av högstubbar
 • Röjningar för att främja den biologiska mångfalden

Tveka inte att vi höra av er om ni har några frågor! 

Viktigt att tänka på vid stubbfräsning 

 • Vi behöver 95 cm för att komma in genom t.ex grindar dörrar osv…
 • Det behöver vara fritt runt stubben för att vi ska kunna genomföra fräsningen
 • Ska det planteras på platsen där stubben står ?
 • Är man osäker var ledningar och avlopp går så måste man kontrollera detta innan fräsningen