Trädfällning

Låt arborister göra jobbet

Vi hjälper er med trädfällning oavsett storlek och plats. Står trädet trångt klättrar vi och tar ner det i mindre bitar. Finns det utrymme att fälla från marken är det att föredra eftersom det går snabbare. Våra uppdrag innebär allt från små fällningar på villatomter till stora manuellavverkningar. Vill du spara stammen till ved så kan vi såga upp den till önskade längder.

  • Trädfällning 
  • Sektionsfällning 
  • Kranfällning
  • Skogliga avverkningar
  • Tätortsnära huggning 
  • Granbarkborre
  • Almsjuka
  • Kapning till ved.
  • Övriga sågarbeten. (entreprenad)