Stubbfräsning

Har du en oönskad stubbe som du vill bli av med? Då hjälper vi dig!

Vår stubbfräs behöver endast 95 cm i bredd för att ta sig fram, vilket gör det väldigt smidigt i trånga miljöer. Vi fräser som standard ner stubben till ca 10-15 cm under marknivå, då går det utmärkt att så gräs ovanpå. Vill man istället plantera en ny plats på samma plats går det att fräsa upp till 50cm under marknivå. Fördelen mot plugg i stubben är det går snabbt, stubben försvinner och du slipper använda starka gifter i din trädgård.

Viktigt att tänka på vid stubbfräsning 

  • Vi behöver 95 cm för att komma in genom t.ex grindar dörrar osv…
  • Det behöver vara fritt runt stubben för att vi ska kunna genomföra fräsningen
  • Ska det planteras på platsen där stubben står ?
  • Är man osäker var ledningar och avlopp går så måste man kontrollera detta innan fräsningen