Arboteket Snickeri 

Hösten 2020 startade vi vårt snickeri. Det är Petter som driver detta i dagsläget och vi kommer att jobba småskaligt under 2021. 

Vi har under en lång period i arboteket tagit till vara på material samt förädlat detta. 

Det vi kan göra framför allt: 

 • Köksbord 
 • Solida träskivor 
 • Hyllplan 
 • Bordsundereden
 • Vankantsmaterial

Materialen som vi bland annat jobbar med är:

 • Ask 
 • Ek 
 • Lärk 
 • Alm 
 • Tall 

Man kan även köpa material från oss. Bland annat så har vi:

 • Plank 
 • Ekplank 
 • Vankant 
 • Live edge 
 • Solida skivor

Vi kan såga och torka på beställning. Vi kan även rikt och planhyvla på beställning. 

Mvh Petter, Arboteket Snickeri.