Besiktning/rådgivning

  • Okulär besiktning med eller utan rapport
  •  Resistografundersökning med eller utan rapport
  •  Rådgivning, åtgärdsförslag
  • Trädvårdsplaner
  •  Inventering

Besiktning/ Rådgivning
Vi utför besiktningar av träd, av enskilda eller flera träd. Vi gör då en bedömning av trädets vitalitet. Vi kan även göra mer avancerade besiktningar med hjälp av en resistograf. Vi kan då kontrollera om det är röta eller skador i trädet. Vid koll av större områden är det klokt att upprätta en trädvårdsplan med protokoll och karta. Även här tittar vi statusen på varje träd och lämnar eventuella åtgärdsförslag. 

Trädvårdsplan 
En trädvårdsplan är en skötselplan för ett visst antal träd över en bestämd period. Vi arbetar efter den svenska standarden för trädinventering i urban miljö.  Vi tittar då på mål och syfte med inventeringe och väljer där efter ut relevanta parameterar till er trädvådsplan. 

Paremtrar vi tittat på kan vara t.ex

  • Vitalitet
  • Riskklass 
  • Naturvärde
  • Sjukdomar och skadegörare
  • Åtgärdsförslag